MAX & MORIS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu:
Sjedište: Split, Put Sv.Ižidora 10
MBS: 060018902
Temeljni kapital: 500.000,00 kuna
Članovi uprave: Max Parmač, Moris Parmač
M.B.: 3616258
OIB: 45411389236
Ž.R. otvoren kod PBZ d.d. Zagreb: 2340009-1100226625
IBAN: HR53 2340 0091 1002 2662 5
Pronađite najbolju kuhinu na facebooku
Podatci tvrtke
Max & Moris d.o.o.

Radno vrijeme drvnog centra:

Pon. - Pet.: 8:00 - 19:30 h

Sub.: 8:00 - 12:30 h

© Copyright 2012. Max & Moris d.o.o. Sva prava pridržana.