U niže navedenoj tablici prikazani su ažurirani rokovi izrade za pojedine strojne usluge koje pruža drvni centar Max & Moris.

Rokovi (vrijeme) izrade navedenih strojnih usluga iskazani su u radnim danima.

Pod radne dane se podrazumijevaju svi dani osim subote, nedjelje i blagdana.

U slučaju da se vaša narudžba sastoji od više strojnih usluga, rokovi iz tablice se zbrajaju.

Kako se tretira prvi (početni) radni dan?

Ukoliko se uplata za pojedinu narudžbu izvrši radnim danom do 11:00 h, tada se taj dan tretira kao početni. Uplatom narudžbe poslije 11:00 h, početnim radnim danom se podrazumijeva slijedeći radni dan.


Max & Moris zadržava pravo na promjenu rokova navedenih u tablici

Pronađite najbolju kuhinu na facebooku
Max & Moris d.o.o.

Radno vrijeme drvnog centra:

Pon. - Pet.: 8:00 - 19:30 h

Sub.: 8:00 - 12:30 h

© Copyright 2012. Max & Moris d.o.o. Sva prava pridržana.