Zadovoljstvo naših kupaca temeljni je cilj poslovanja naše organizacije.

Stoga Vas ljubazno molimo da ispunite ovaj anketni upitnik kako bismo, na temelju Vašeg ocjenjivanja osnovnih aspekata suradnje, prijedloga i komentara, našu cjelokupnu ponudu što kvalitetnije prilagodili Vašim potrebama i željama.

(1. Potpuno nezadovoljan/na, 2. Nezadovoljan/na, 3. Niti zadovoljan/na - niti nezadovoljan/na, 4. Zadovoljan/na, 5. Potpuno zadovoljan/na)

Pronađite najbolju kuhinu na facebooku
Max & Moris d.o.o.

Radno vrijeme drvnog centra:

Pon. - Pet.: 8:00 - 19:30 h

Sub.: 8:00 - 12:30 h

© Copyright 2012. Max & Moris d.o.o. Sva prava pridržana.